ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมการกุศลกับร้านกาชาดไชโย

ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมการกุศลกับร้านกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ซึ่งจะมีการออกรางวัลการกุศลแจกรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ทุกคืนตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คุณราวัลย์ วงค์ประชา เป็นผู้โชคดี ได้รับรถจักรยานยนต์ SUZUKI Smash มูลค่า 40,000 บาท

วันที่ 29 มกราคม 2565 คุณเหว่ย แซ่เชอ เป็นผู้โชคดี ได้รับรถจักรยานยนต์ Ruka save s 110 มูลค่า 35,000 บาท

วันที่ 30 มกราคม 2565 คุณสุมาลี ปทุมทิพย์สิริ เป็นผู้โชคดี ได้รับรถจักรยานยนต์ Ruka save s 110 มูลค่า 35,000 บาท

ยังมีเวลาอีก 7 คืน และรถจักระยานยนต์อีก 7 คัน ที่รอผู้ที่มาเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย ประจำปี 2565 ร่วมสนุกและร่วมลุ้นโชคกับสลากการกุศล เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566