กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ ๗๖๒ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ)

กำหนดการ

08.30 น. พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย
10.30 น. การแสดงฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย

14.30 น. พิธีไหว้สาพญามังราย (ถวายเครื่องสักการะ)
18.30 น. พิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย

คำชี้แจง
– ผู้ร่วมการแสดงพร้อมกันในเวลา 08.30 น.

กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 053150169
https://www.facebook.com/chiangrai.culture

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)