ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)

จังหวัดเชียงราย ดินแดนของพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ นักปกครอง และนักปราชญ์ ที่เปี่ยมด้วยบุญญาธิการบุญบารมีแผ่กว้างไพศาล รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา​ยาวนานกว่า 762 ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงราย

พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)

เทศบาลนครเชียงราย จึงได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะพระบรมอัฐิองค์พญามังรายมหาราช ที่วัดดอยงำเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.

ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อร่วมเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อความร่มเย็นของเมืองเชียงรายและความเป็นสิริมงคล

หมายเหตุ : แต่งกายชุดขาว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี