จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลาง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง และ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 760 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย ในวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยจะประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง การประกอบพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย ถวายเครื่องราชสักการะของอำเภอ 18 อำเภอ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย

ในส่วนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 เริ่มจัดขบวนแห่มวลชน 18 อำเภอ ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. บริเวณโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ และเคลื่อนขบวนไปยังไปยังสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ทำพิธีเปิดเวลา 18.30 น. ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเชียงราย การแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง การประกวดร้านนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านนิทรรศการอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านของเหล่ากาชาด ร้านกาชาดไชโย

ทั้งนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม นี้ ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566