เชียงราย ทำบุญสืบชะตา สวดเบิกทำบุญเมือง เสริมสิริมงคลในโอกาสครบ 760 ปี

ค่ำวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดเบิก ทำบุญเมืองเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 760 ปี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดเบิก แผ่เมตา อธิฐานจิต และพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชาวเมืองเชียงรายมีความอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดจนขจัดโรคภัยต่างๆ

นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังได้จัดพิธีสวดเบิก เมืองเชียงราย พร้อมกันทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก ณ วัดสบสม ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ณ ที่วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทิศเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตก ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สำหรับพิธีสวดเบิก เป็นความเชื่อของชาวล้านนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของชาวล้านนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยการกระจายจัดพิธีใน 5 โซน จะช่วยลดการแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี