เชียงราย ทำบุญสืบชะตา สวดเบิกทำบุญเมือง เสริมสิริมงคลในโอกาสครบ 760 ปี

ค่ำวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดเบิก ทำบุญเมืองเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 760 ปี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดเบิก แผ่เมตา อธิฐานจิต และพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชาวเมืองเชียงรายมีความอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดจนขจัดโรคภัยต่างๆ

นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังได้จัดพิธีสวดเบิก เมืองเชียงราย พร้อมกันทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก ณ วัดสบสม ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ณ ที่วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทิศเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตก ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สำหรับพิธีสวดเบิก เป็นความเชื่อของชาวล้านนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของชาวล้านนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยการกระจายจัดพิธีใน 5 โซน จะช่วยลดการแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 เน้นย้ำเรื่องมาตรการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะลงพื้นที่เชียงรายร่วมหารือพร้อมรับฟังปัณหาด้านการค้าและการท่องเที่ยวชายเเดน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2565 โดยใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ว่าฯเชียงรายให้การต้อนรับ คณะกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ ชร.
ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร
รร.อนุบาลเชียงรายมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ 89 ล้านความดี”