กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา ณ หนองป่าไคร้ บ้านสันตาลเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา รวมถึงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกทั้งเพื่อถวายสดุดีต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงกาลปัจจุบัน ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงสืบไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย