กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา ณ หนองป่าไคร้ บ้านสันตาลเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา รวมถึงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกทั้งเพื่อถวายสดุดีต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงกาลปัจจุบัน ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงสืบไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม