ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐ เกาหลีประจำประเทศไทย และเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี

วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายมุน ซอง-ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยใหม่ และหารือความร่วมมือการค้า การลงทุนการ การท่องเที่ยว ระหว่างไทย – เกาหลี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังเชียงราย ได้กล่าวตอนรับ และเชิญชวนนักธุรกิจเกาหลีเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดนซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีความร่วมมือการค้าชายแดนกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมาร์ ร่วมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนใต้ ซึ่งจังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจชาวเกาหลี และขอเชิญชวนให้ชาวเกาหลีเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากที่จังหวัดเชียงรายมีวัฒนธรรมที่หลายหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม และมีผลผลิตทางการเกษรที่มีชื่อเสียง เช่น ชา กาแฟ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกไปยังต่างประเทศมากมาย

อีกทั้งจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การจัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก และจังหวัดเชียงรายภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเกาหลีมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะตก พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายจะมีอากาศที่อบอุ่นกำลังดี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจำนวนหนึ่ง แต่ในรอบปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีลดลง

ขณะที่นายมุน ซอง-ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศเกาหลี มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานและจะมีการพัฒนาความสำพันธ์อย่างนี้ต่อไป และขอแจ้งข่าวดีสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในประเทศเกาหลีได้ไม่เกิน 90 วันด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย