สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม Virtual Run วิ่งสะสมระยะทางเนื่องในวันราชภัฏปี 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม CRRU Virtual Run for Rajabhat Day 2022 วิ่งสะสมระยะทาง 49 กิโลเมตร เนื่องในวันราชภัฏประจำปี 2565 (14 กุมภาพันธ์ 2565) วิ่งที่ไหนก็ได้ วิ่งครั้งละกี่กิโลเมตรก็ได้ วิ่งเสร็จแต่ละครั้งส่งผลเพื่อสะสมระยะทาง 490 ท่านที่สะสมระยะทางได้มากที่สุด รับเหรียญที่ระลึก และ 10 ท่านที่สะสมระยะทางได้มากที่สุด รับของรางวัลพิเศษจากสมาคมฯ

สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2565 วิ่งและส่งผล 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

มี 2 รูปแบบให้เลือก

1.สมัครวิ่งพร้อมรับเสื้อ Finisher เมื่อวิ่งครบ 49 กิโลเมตร ราคา 299 บาท และ

2.สมัครวิ่งฟรี สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://alumni.crru.ac.th/alumni_run_2022/ หรือสแกน QR Code ในรูป

ทั้งนี้ ความเป็นมาของวันราชภัฏคือ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงถือเป็นวันราชภัฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053776019 หรือ 053776047 และเฟซบุ๊คแฟนเพจ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย https://www.facebook.com/Alumni.CRRU1973