ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4

 รับผู้เรียนจำนวน 50 คน

 ** สมัครได้ที่ https://creditbank.crru.ac.th/ หัวข้อ “สมัครเรียน”

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2566 (หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  • วุฒิบัตร รับรองสมรรถนะการเพิ่มทักษะความรู้
  • ผลการเรียนสามารถสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบโอนเข้าสู่ในระดับปริญญาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 – 776008
E-mail: clli@crru.ac.th
Facebook : Clli Crru (https://www.facebook.com/profile.php?id=100070704911059)
Line Official Account : @lifelong.crru

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.1 , ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2567
เชียงราย เปิดเวทีนำเสนออาหารท้องถิ่น 18 อำเภอ ยกระดับจาก Local สู่เลอค่า
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า “เทา-แสด น้องพี่ 50 ปี CRRU REUNION” | 30 ก.ย.66