ชาวเชียงราย พร้อมใจถวายสักการะ วันครบสวรรคต ปีที่ 28 “สมเด็จย่า” ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

วันนี้ (18 ก.ค.) ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา และชาวเชียงรายกว่า 1,000 คน ประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันครบรอบการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยทรงก่อตั้งพระตำหนักดอยตุง บนพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักดอยตุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และนำมาซึ่งรายได้ให้จังหวัดและประชาชน

ขณะเดียวกัน ตลอดพระชนมชีพทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวเชียงราย ด้วยการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้แก่ชนเผ่าจนกลายเป็นรายได้หลัก ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นชาวเชียงรายจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเป็นประจำทุกปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น