ชาวเชียงราย พร้อมใจถวายสักการะ วันครบสวรรคต ปีที่ 28 “สมเด็จย่า” ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

วันนี้ (18 ก.ค.) ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา และชาวเชียงรายกว่า 1,000 คน ประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันครบรอบการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยทรงก่อตั้งพระตำหนักดอยตุง บนพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักดอยตุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และนำมาซึ่งรายได้ให้จังหวัดและประชาชน

ขณะเดียวกัน ตลอดพระชนมชีพทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวเชียงราย ด้วยการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้แก่ชนเผ่าจนกลายเป็นรายได้หลัก ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นชาวเชียงรายจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเป็นประจำทุกปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนไปตักบาตรเทโวเหนือสุดในสยาม กับ “ประเพณีปอยต้นแปก” และ ตักบาตรเทโว@แม่สาย ประจำปี 2566
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า “เทา-แสด น้องพี่ 50 ปี CRRU REUNION” | 30 ก.ย.66
ชาวเชียงรายน้อมใจรำลึก 28 ปี สวรรคต “สมเด็จย่า” มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดพิธีถวายขันดอก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่ฟ้าหลวง”
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้กำหนดจัดพิธีถวายขันดอกล้านนาสักการะ “แม่ฟ้าหลวง” เป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดตามประเพณีล้านนา
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง )