จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย”

ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑ มกราคม ๒๕๖๕)

และ วัดต่าง ๆ หรือสถานที่จัดกิจกรรมทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย

  • เริ่มต้นปีใหม่ด้วยมงคล
  • ยลวิถีแห่งวัฒนธรรมล้านนา
  • งามตระการตา การแสดงพื้นเมือง
  • เสริมความรุ่งเรือง ตักบาตรรับบุญ รับสุข รับปีใหม่ ๒๕๖๕

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

สนับสนุนโครงการโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๙