บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ที่ใช้ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย

บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“บ่อน้ำทิพย์” ตั้งอยู่ที่วัดพระธาดุดอยตุง (วัดน้อยดอยตุง) ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  • ลักษณะเป็นบ่อน้ำก่ออิฐถือปูนรูปวงกลม ก่ออิฐเรียงเป็นผนังเพื่อกันดินทลาย
  • ปากบ่อก่อด้วยอิฐมอญสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร
  • เป็นบ่อน้ำธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษคือ ใสบริสุทธิ์และมีน้ำตลอดทั้งปี

  • พุทธศาสนิกชน ใช้สรงพระบรมธาตุดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือน 6 (เหนือ) เป็นประจำทุกปี

  • บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ มีความอัศจรรย์ คือ ตั้งอยู่บนดอยสูง ถึงแม้จะมีภัยธรรมชาติฝนแล้งแค่ไหน น้ำในบ่อก็ไม่เคยแห้ง มีน้ำมีตลอดทั้งปี

บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย

  • สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ : พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย

ข้อมูลจากเพจพระลาน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=762812779357656&set=a.759354656370135

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพบรรยากาศ ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ
4 ก.ค. นี้ | แจ้งปิดถนนเส้นทางขบวนแห่น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ จากศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย ถึงวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
เชียงรายจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคมนี้