เตรียมพร้อมเปิด ’อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์’ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ อ.แม่สาย

อบจ.เชียงราย เตรียมพร้อมเปิดแลนด์มาร์คใหม่ อ.แม่สาย ’อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์’ เอาใจสายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานการจัดงานพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประกาศอิสรภาพ ณ อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ผู้อุปถัมป์อุทยานฯ

’อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์’ ริเริ่มจากมูลนิธิวัดเงิน (Silver Temple Foundation Chiangmai Thailand หรือ STF) แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุพรรณ และเครือข่ายภาคเอกชน ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันพัฒนา “อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม ต้นกำเนิดภูมิปัญญาล้านนาและการท่องเที่ยวใหม่ในลุ่มแม่น้ำโขง อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์ จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เสริมสร้างความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าวิถีชุมชน

การจัดพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม ทรงเจริญพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและแรงบันดาลใจในด้านการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองและปวงชนชาวไทย และเป็นที่สักการบูชา เพื่อความสุข ความเจริญ ความดีงาม เป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยาน เมืองโยนกนาคพันธุ์ รวมทั้งเป็นที่สักการบูชาของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและประชาชนใน จังหวัดเชียงราย และผู้คนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

โดยอุทยานโยนกนาคพันธุ์ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับเวียงหนองหล่ม อยู่ในแนวรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เป็นพื้นที่ อุทยานธรณีเชียงราย Chiangrai Geopark ในการนี้ นายธีรภัทร์ ทองใบ ผู้อำนวยการอุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์ จึงเชิญ อบจ.เชียงราย โดยมี นายก อบจ.เชียงราย เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีเชียงราย โดยตำแหน่ง มาจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีเชียงราย Chiangrai Geopark ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนเที่ยวงาน “แอ่วม่วน กิ๋นลำ” การท่องเที่ยวโดยชุมชนถิ่น กินอร่อย 3-7 ก.ค.นี้ ที่ อ.แม่สาย
พรุ่งนี้!! 23.06.67 “กิจกรรมรำลึก 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ลงทะเบียนในงานรับเข็มกลัด รำลึก 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง ฟรี!
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
ชวนไปฟังเรื่องราวแม่สายในอดีต ในงาน “คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี”
14 แหล่งท่องเที่ยว อุทยานธรณีเชียงราย
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”