เชียงรายเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กำหนดช่วงคุมเข้ม 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

20 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและภัยอื่นๆ ภายใต้คอนเซ็ปท์รณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

จังหวัดเชียงรายมีเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยง (เช่น ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย)ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยกำหนดช่วงคุมเข้ม 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

ด้านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้วางมาตรการในการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การเฝ้า ระวังป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและการเยียวยา เพื่อให้การลดอุบัติเหตุทางของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ระหว่างนี้เร่งปรับปรุงจุดเสี่ยง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาเตือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ถนน ในส่วนของการก่อสร้างถนนแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 ได้ทะยอยเปิดเส้นทางเบี่ยงในหลายจุด และจะคืนถนนให้ผู้ใช้ถนนได้ใช้ปกติภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ และจะหยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมรถฉีดพ่นน้ำสำหรับเส้นทางที่ยังไม่ได้ลาดยางด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566
“เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” ของรัฐบาล
จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566