จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงต้องไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และกล่าวต่อไปว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมผนึกกำลังกันปฏิบัติหน้าที่ ดูแลบริหารจัดการ พื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง ดำเนินงานตามแนวทางของส่วนกลาง และตามนโยบายของจังหวัดที่ได้สั่งการ ให้มีการตั้งด่านชุมชน จุดตรวจ จุดบริการ มีการแบ่งพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของจังหวัด พร้อมทั้งกล่าวอวยพรสงกรานต์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย (คปภ.) ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดเชียงราย ได้มอบสิ่งของ เครื่องดื่ม เครื่องบริโภค และอุปกรณ์จราจร แก่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ จุดสกัด ด่านชุมชน และหน่วยบริการประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
อากาศร้อนแบบนี้ ต้องระวัง “ ฮีทสโตรก “ อย่าดื่มกาแฟเกินวันละ 2 แก้ว/วัน
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
6 วิธีฟื้นฟูผิวให้กลับมาเนียนใส ด้วยสมุนไพร หลังตะลุยเล่นน้ำสงกรานต์
จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566
กางเต็นท์ฟรี! กรมทางหลวงเปิดหมวดทางหลวงใกล้แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง รองรับการท่องเที่ยวของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์