เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 ม.ค.67 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 จังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุรวม 28 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 22 ราย (เพศชาย 17 ราย หญิง 5 ราย) มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย (เพศชาย 6 ราย ) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

สำหรับผลการดำเนินงานตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) มีผู้ถูกดำเนินคดีไม่สวมหมวกนิรภัยรวม 998 ราย ดื่มแล้วขับ จำนวน 80 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน 21 ราย ไม่มีใบขับขี่ จำนวน 756 ราย และมาตรการอื่นๆรวมทั้งหมด 10 มาตรการ มีผู้ถูกดำเนินคดี จำนวนรวม 2,057 ราย

จากนั้นที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานของการชุมชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว และข้อมูลของด่านชุมชน ผลการรักษา รวมถึงการเยียวยาผู้ประสบเหตุ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 นี้

ด้านนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยกันดูแลและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้มากที่สุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/
posts/pfbid02CiEsHLvD64wBNomvgYpxZsEPsNKy9UoLA5MHY4WfruK6hmVoVVwwTqJrsVhNiuqRl

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566
“เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” ของรัฐบาล
จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566