จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566

วันนี้ (18 เม.ย 66) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานราชการ ผู้แทนอำเภอ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 68 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 63 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย เพศหญิง 1 ราย เมื่อเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับปีที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตลดลง 46.15 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และส่วนใหญ่เกิดเหตุในทางตรง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566

สำหรับผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 รวม 35,966 คัน ถูกดำเนินคดีรวม 11,398 ราย พบว่าส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา สถิติคดีที่ศาลสั่งให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมประพฤติ จำนวน 383 คดี

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม กล่าวว่า แม้ในปี 2566 นี้ สถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงรายลดลง เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะทำงานที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ยังคงดำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อไปในทุกห้วงเทศกาล โดยเน้นการปฎิบัติตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาตรการการโดยใช้ด่านชุมชน รวมถึงการตรวจสอบไฟฟ้า ส่องสว่างในเส้นทาง โดยเฉพาะจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้มีป้ายเตือน หรือเพิ่มสัญญาณไฟวาบวาบ

อีกทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดทำ พรบ.ประกันภัยแก่ยานพาหนะ เนื่องจากพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่มี พรบ.ประกันภัย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากมีประกันภัยสามารถเยียวยาค่าสินไหมทดแทน ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุ หรือกรณีเสียชีวิตได้

ภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ 2567 ที่ ถนนสันโค้งน้อย ถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567