ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงรายประจำปี 2567

ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงรายประจำปี 2567 “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567”

นำสลากที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ภายใน 45 วัน นับจากวันออกรางวัล
หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โทร. 053-176196
https://www.facebook.com/photo?fbid=785270506976581&set=a.464923009011334

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
26-27 ม.ค.นี้ | เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”