ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น

ประมวลภาพกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย ด้วยเทคนิคพิเศษสุดตระการตา ในงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ณ วัดร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย และได้รับเกียรติจาก นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้น อบจ.เชียงราย จึงได้จัดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตามฮอยพญามังราย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย และเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย บูรณาการกับศิลปการแสดงล้านนาร่วมสมัย สอดคล้องกับการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้

การเฉลิมฉลอง ครบรอบ 762 ปี พญามังรายมหาราช ทรงก่อตั้งเมืองเชียงราย ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วัดร่องเสือเต้น และพิธีเปิด งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งจะมี การกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวสวยงามทุกมุมเมือง ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. พร้อมกัน 3 จุด โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 👉 กดปุ่ม เปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”

ภาพ/ข่าว : อบจ.เชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
11 เมษายน 2567 | เชิญชม “มวยไทย” ศึก อบจ.เชียงราย Fight !! กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย เปิดให้บริการ “ห้องปลอดฝุ่น/ห้องความดันบวก“ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี