บ้านน้ำคะ อ.ปง จ.พะเยา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่บ้านน้ำคะ หมู่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ชาวบ้านน้ำคะส่วนใหญ่เผ่าม้ง และมีเผ่าเย้าอาศัยปะปนบ้าง ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดผลดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน มีแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิ์ทธิ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวทะเลหมอกภูลังกาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ จ.พะเยา

การเดินทางสะดวก อยู่ก่อนถึงทะเลหมอกภูลังกาประมาณ 3-4 กิโลเมตร ตลอดทางลาดคอนกรีตทั้งหมด ท้ายหมู่บ้านมีลำธารธรรมชาติน้ำใสมาก โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว ทริปวันหยุด พาเด็กๆออกไปเที่ยวชม จิบกาแฟ แลภูเขา เคล้าสายหมอก พักผ่อนแนวแคมป์ปิ้งท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาล้อมรอบ มีลำธาร ไหลผ่านให้นอนแช่เล่น ในบรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ดอยสูงๆที่เห็นด้านหน้าก็คือหน้าผาแท่นเทวดา บนยอดสูงสุดของภูลังกา