กางเต็นท์ฟรี! กรมทางหลวงเปิดหมวดทางหลวงใกล้แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง รองรับการท่องเที่ยวของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมทางหลวง เปิดให้กางเต็นท์ ฟรี ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง

กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่หมวดทางหลวงจำนวน 13 จังหวัด (27 แห่ง) ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 27 แห่ง มีดังต่อไปนี้

 • จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
  – หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา กม.ที่ 14+584 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  – หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอนแม่ทะลาย-หัวโท กม.ที่ 84+215 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาว
 • จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
  หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น กม.ที่ 896+845 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง
  – หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู กม.ที่ 197+350
  – หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 197+907 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู
  – หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอนทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮู
 • จังหวัดลำปาง 3 แห่ง
  – หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคา ที่ กม.650+917
  – หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน ที่ กม.482+356
  – หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอนสำเภาทอง – สันติสุข ที่ กม.52+200
 • จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง
  – หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอนนครชุม-วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, น้ำตกวังชมภู, น้ำตกเต่าดำ
  – หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809 (ขาออก)
  – หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น), น้ำตกคลองลาน
  – สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง-นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
  – หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.ที่ 184+219 (ขวาทาง)
 • จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
  – หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอนวั งทอง-เข็กน้อย กม.ที่ 269+100 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
  – หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งเสมอ กม.ที่ 23+600 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง พระตำหนักเขาค้อ, อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
 • จังหวัดตาก 5 แห่ง
  – หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอนวังเจ้า – ตาก กม.ที่ 511+826
  – หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ที่ 560+449 ตอนวังม่วง – แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
  – หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 กม.ที่ 115+550 ตอนแม่สลิดหลวง-แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต (ครูบาสร้อย), อุทยานแห่งชาติแม่เมย, ม่อนกิ่วลม
  – หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอนห้วยน้ำริน-อุ้มผาง กม.ที่ 88+050 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด
  – หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอนอุ้มผาง-กะแง่ดี กม.ที่ 165+799 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, ดอยวัดหมด, วัดโบสถ์ไม้สัก, วัดหนอง
 • จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
  – หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 ตอนยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ที่ กม. 116+574 (ขาออก กทม.) สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย
  – หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ ที่ กม.199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาด
 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
  – หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม. 43+300 เขากระโจม,ห้วยคอกหมู,เขาสวรรค์,หมู่บ้านห้วยน้ำใส
 • จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
  – หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ที่ กม. 102+526 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ภูทอก, หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ
 • จังหวัดเลย 2 แห่ง
  – หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ที่ กม. 266+737 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  – หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ที่ กม. 376+700

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มใน google drive หรือสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ได้โดยตรง พื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้บริการน้ำดื่มและห้องสุขา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ 2567 ที่ ถนนสันโค้งน้อย ถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
7 สวนดอกไม้เชียงราย สวย บรรยากาศดี มุมถ่ายรูปเพียบ!