เปิดรับสมัคร หลักสูตรขนมไทยเบื้องต้น ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น … เรียน 5 วัน

รุ่นที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียนวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 2 : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 5372 3950 ต่อ 19 , 0 8196 16676