ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ (หลักสูตรบริบาล 6 เดือน)

ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ หลักสูตร บริบาล (พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก) ระยะเวลา 6 เดือน

  • รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565
  • เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 5372 3950 , 08 1961 6676

ครูสุวิทย์ แสนทา 08 3044 4529

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรียนฟรี !! หลักสูตร “ตัดผมชาย”
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบัน หลักสูตร 3 เดือน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ เชียงราย เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
อบรมฟรี! “SHA” รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ 66
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร