อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร

เทศบาลนครเชียงราย (เปิดรับสมัคร) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ ภายใต้ “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน”

(เปิดรับสมัคร) เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 5 หลักสูตร : หลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้

1. “หลักสูตร เกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร”

– ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

2. “หลักสูตร การจัดทำและผลิตของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ชุมชน”

– ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565

3. “หลักสูตร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม Local Food Good Taste”

– ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

4. “หลักสูตร วัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพ จักสาน บายศรี และผลิตตุง”

– ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565

5. “หลักสูตร Content Marketing สร้างคอนเท้นต์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ จากชุมชนให้น่าสนใจ”

– ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565

– ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2565

*สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 321 3342

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย