อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร

เทศบาลนครเชียงราย (เปิดรับสมัคร) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ ภายใต้ “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน”

(เปิดรับสมัคร) เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 5 หลักสูตร : หลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้

1. “หลักสูตร เกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร”

– ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

2. “หลักสูตร การจัดทำและผลิตของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ชุมชน”

– ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565

3. “หลักสูตร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม Local Food Good Taste”

– ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

4. “หลักสูตร วัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพ จักสาน บายศรี และผลิตตุง”

– ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565

5. “หลักสูตร Content Marketing สร้างคอนเท้นต์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ จากชุมชนให้น่าสนใจ”

– ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565

– ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2565

*สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 321 3342

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย รับสมัคร ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้
24 ก.พ.นี้ | เทศบาลนครเชียงราย กำหนดลงนาม MOU ร่วมกับเทศบาลนครระยอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย
การประกวด Cover Dance ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงรางวัล 50,000 บาท
นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66