ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ 2567 ที่ ถนนสันโค้งน้อย ถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย

เล่นน้ำสงกรานต์ 2567 สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ เทศบาลเชียงราย

12-16 เมษายน 2567 ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณ สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ ชุมชนสันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย

.

@chiangraifocus.com #สงกรานต์เชียงราย #สันโค้งน้อยเชียงราย💦💙 #ถนนคนเล่นน้ํา 12-16 เม.ย.67 #อําเภอเมืองเชียงราย #เชียงราย #สงกรานต์ไปไหน @chiangraifocus ♬ สงกรานต์กระบะกระเด้ง – Djpaoremix

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
รวมจุดเล่นน้ำคลายร้อน จ.เชียงราย 2567
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ค่าบริการ “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” | วันนี้ – พ.ค.67