ค้นหา: พาณิชย์จังหวัด

ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี

02 มิ.ย. 2023
วันที่ 1 มิถุนายน 66 ที่ห้องยูโทเปีย โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

22 ธ.ค. 2021
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมปรัญชารัชการที่ 9 ต. บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ ส