จังหวัดเชียงรายบูรณาการออกตรวจสอบห้องเย็น ร้านค้าจำหน่ายหมูสด ป้องกันการกักตุนเนื้อหมูฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสำนักงานชั่งตวงวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาสุกร ณ ห้องเย็นแช่แข็งสินค้า ถ.พหลโยธิน ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจากการตรวจสอบห้องเย็นดังกล่าวได้แจ้งปริมาณสุกรชำแหละ สุกรแปรรูป แช่แข็ง กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อจำหน่าย รวมปริมาณกว่า 30,000 กก. ซึ่งจากการตรวจสอบพบสินค้าตรงกับที่แจ้งไว้ และไม่พบว่ามีการกักตันเนื้อหมูเกินกว่าที่ระบุ จากนั้นคณะได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและการปิดป้ายราคาสินค้าจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ที่ร้านหมอหมูสด ตลาดป่าก่อเงี้ยว อ.เมือง และห้างบิ้กซีสาขา 1 ซึ่งได้เน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่าย พร้อมทั้งให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมถึงได้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสตอกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องแจ้งปริมาณและราคาทุก 7 วัน อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและการปิดป้ายราคาสินค้าจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อไก่สด และไข่ไก่ เพื่อเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการ ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน อำเภอพาน และอำเภอพญาเม็งราย เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ในช่วงภาวะราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีจุดจำหน่าย 7 จุด ดำเนินการระหว่าง 16-31 มกราคม 2565 อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24-26 พ.ย.นี้ | เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าใน “ ตลาดนัดร่วมค้าฯ ” ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่1
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชน
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 หมู ไก่ ไข่ น้ำมันพืช ราคาถูกลดถึง 40%
พาณิชย์ ดัน 3 สินค้า GI ไทย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น สู่ตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นกว่า 1,200 ล้านบาท