ค้นหา: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู

ภาพบรรยากาศ ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ

05 ก.ค. 2024
ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระแก้วเชียงราย ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 6 รอบ จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [cmruncode name="GoogleADS"] วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น.ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่ส

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

19 มิ.ย. 2024
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ "6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น" [cmruncode name="GoogleADS"] การประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน เพื