แหล่งท่องเที่ยว

รวมที่เที่ยวในเชียงราย สถานที่สำคัญในเชียงราย จุดชมวิว วัฒนธรรม ท่องเที่ยวชุมชน เทศกาลและงานต่างๆ

23 ธ.ค. 2021 10065 แค้มป์ปิ้งลานกางเต้นท์ สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง
23 ธ.ค. 2021 8829 ห้วยน้ำช้าง @เชียงของ
20 ธ.ค. 2021 5943 บรรยากาศภายใน “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021” ณ สวนไม้งามริมน้ำกก
15 ธ.ค. 2021 8913 สันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน@เชียงใหม่
15 ธ.ค. 2021 9772 ทะเลหมอกบ้านงิ้วเฒ่า
11 ธ.ค. 2021 5324 จิบกาแฟ แลดูควาย ที่เกาะแม่หม้าย
11 ธ.ค. 2021 4549 กางเต้นท์แค้มปิ้ง @จุดสกัดบ้านปางมะขามป้อม
11 ธ.ค. 2021 3373 ถ้ำผายาว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
09 ธ.ค. 2021 4366 7 อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย-พะเยา ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA … เที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน
08 ธ.ค. 2021 5327 วนอุทยาน ชาพันปี
07 ธ.ค. 2021 5076 วัดพระธาตุจอมสัก 1 ในพระธาตุ 9 จอม จ.เชียงราย
07 ธ.ค. 2021 9455 น้ำตกขุนกรณ์
03 ธ.ค. 2021 11999 ถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 16.00-22.00 น.
29 พ.ย. 2021 6098 บ้านน้ำคะ อ.ปง จ.พะเยา
25 พ.ย. 2021 7041 บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม อช.ลำน้ำกก
25 พ.ย. 2021 6019 ลานช้างเผือก ดอยแม่มอญ
25 พ.ย. 2021 8489 บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
23 พ.ย. 2021 7220 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย -ทะเลสาบเชียงแสน
23 พ.ย. 2021 13197 จุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกบ้านยะฟู
20 พ.ย. 2021 7819 บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
20 พ.ย. 2021 9202 เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน วัดเจดีย์หลวง
17 พ.ย. 2021 6476 ตำนานถ้วยก๋าไก่ ลำปาง
16 พ.ย. 2021 8530 เที่ยวชุมชนทำกระดาษสา หมู่บ้านปางห้า อ.แม่สาย
16 พ.ย. 2021 10303 พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
16 พ.ย. 2021 4153 อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนออนเซ็นแจ้ซ้อน @ลำปาง
16 พ.ย. 2021 6293 พระมหาเจดีย์เทพนิมิตธรรม ด อ ย แ ม่ ส ล อ ง
16 พ.ย. 2021 8780 วัดร่องเสือเต้น ศิลปะวัดสีน้ำเงินแห่งเดียวในเชียงราย
15 พ.ย. 2021 13668 ดอยแม่สลอง
15 พ.ย. 2021 12721 ไร่ชาวังพุดตาล @ดอยแม่สลอง
15 พ.ย. 2021 12051 ไร่ชา 101 @ดอยแม่สลอง
15 พ.ย. 2021 9992 พระบรมธาตุเจดีย์ ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ดอยแม่สลอง
15 พ.ย. 2021 12835 ดอยผาตั้ง
15 พ.ย. 2021 14791 ภูชี้ดาว เชียงราย
15 พ.ย. 2021 13851 ภูชี้ฟ้า
13 พ.ย. 2021 6789 พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย วัดม่อนเจ้าหลวง
13 พ.ย. 2021 5125 วัดพระธาตุจอมแว่ อ.พาน หนึ่งในพระธาตุ 9 จอม
13 พ.ย. 2021 9362 หมู่บ้านกาแฟดอยช้าง
13 พ.ย. 2021 7801 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
12 พ.ย. 2021 4164 กว่าจะมาเป็นวัดร่องขุ่น ที่สวยงามในปัจจุบัน
12 พ.ย. 2021 9657 ไหว้เจ้าแม่อิม เยี่ยมชมเจดี 9 ชั้น ที่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย