จังหวัดเชียงราย เชิญชวนให้หน่วยงานฯ รวมถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกายอย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล เริ่ม 3 พ.ค.เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่งกาย อย่างเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๑.วันจันทร์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี หน่วยงาน องค์กร แต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชน แต่งกาย ชุดพื้นเมือง ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์

๒. วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดประจำจังหวัดเชียงรายเสื้อสีม่วงเชียงราย และตกแต่งด้วยลายผ้าอัตลักษณ์ “เชียงแสนหงส์ดำ”

๓.วันศุกร์ แต่งกายชุดพื้นเมือง ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์

๔.ในกรณีมีงานพิธีการสำคัญ จังหวัดเชียงราย อาจกำหนดให้มีการแต่งกายชุดเชียงรายพิธีการตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การใช้ลายผ้า “เชียงแสนหงส์ดำ” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย และเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๖๙

ประกาศ

.

สแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ การใช้ลายผ้า “เชียงแสนหงส์ดำ”

ข้อมูลจาก สนง.วัฒนธรรม เชียงราย โทร.053-150169

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
เชียงราย เปิดกิจกรรม นิทรรศการพาวิลเลี่ยนสร้างการรับรู้งานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานศิลป์ พื้นถิ่นชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง 20-22 สิงหาคม 2565
หาซื้อชุดพื้นเมืองงามๆ ใส่ในเดือนเมษายนได้ที่งาน “อัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงรายฯ” งานจัดถึง 10 เมษายนนี้
จ.เชียงราย ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน 2565
ททท.สำนักงานเชียงราย ชวนนุ่งผ้าพื้นเมืองชุดเชียงรายสีม่วงไปดำหัวผู้ใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์