ชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย (1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น)

1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น … อาหารพื้นถิ่นจังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย

ประเภทเมนูอาหาร : อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง

“1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น”

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • เปิดรับสมัครถึง 17 ก.ค.2567

สมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 053-150169

สามารถส่งแบบเสนอรายการอาหารเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือก ได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
เลขที่ ๕๙๐ หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ (ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๖๙ โทรสาร : ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๗๐
เบอร์ผู้ประสานงาน : นายอภิชาต กันธิยะเขียว ๐๘๑ ๘๗๔ ๒๐๑๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chiangrai.culture002@gmail.com
สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอรายการอาหารและได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/14lJLG4RS_HtEylHQhTMO10xv4wYKe2bv

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : เพจ สนง.วัฒนธรรม เชียงราย
https://www.facebook.com/photo/?fbid=994876318949165&set=a.966677361769061

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1
จังหวัดเชียงราย จัดการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้
ชวนร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ส.ค. 67 นี้