เร่งเจรจาหารือ เปิดด่านพรมแดนถาวร เเม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สะพาน 1

หลังจากมีการปิดชายแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 มานานกว่า 2 ปี โดยคงเหลือเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อใช้ขนส่งสินค้าระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เท่านั้น

ล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2565 ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อผลักดันให้มีการเปิดด่านพรมแดนถาวร เเม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สะพาน 1 ที่ห้องประชุมตองจีโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติคโฮเตล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ สรรพลิขิต ปลัดอำเภอแม่สาย เป็นประธานในการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการศึกษาความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพแม่สาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมมูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งทุกหน่วยงานในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบกับข้อเสนอที่จะให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย มิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 1 แต่จะต้องกำหนด มาตรการการเข้าออกประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรอย่างรัดกุม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติ ให้ผู้ที่เดินทางเข้าด่านพรมแดนแม่สาย สะพานแห่งที่ 1 ได้ 2 วัน 1 คืน ซึ่งในช่วงแรกในช่วงของการทดลองเปิดด่าน จะอนุญาตให้ ข้ามได้วันละ 500 คน เฉพาะเดินเท้าข้ามพรมแดนแบบไปเช้าเย็นกลับไม่อนุญาตให้ยานพาหนะข้าม เปิดด่านพรมแดนตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 18.30 น. โดยใช้เอกสาร หรือบอเดอร์พาสท้องถิ่น เดินทางเข้าตามปกติ ส่วนการขนส่งสินค้ายังคงให้ใช้สะพานแห่งที่ 2 เช่นเดิม และการเดินทางเข้าออกประเทศทุกครั้งจะต้องมีผลการตรวจ ATK และใบรับรองผลจากสถานพยาบาล ก่อนทุกครั้ง ซึ่งจะมีการตรวจ ATK บริเวณหน้าด่านพรมแดนใน ราคาตามที่กำหนด และจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการสรุปข้อเสนอและผลการประชุมทั้งหมดยื่นถึงจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
ชวนไปฟังเรื่องราวแม่สายในอดีต ในงาน “คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี”
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
โปรแกรมขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่ โซว์คลินิก
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ชวนไปเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ ในงาน “Chiangrai Local BCG PLUS” ที่แม่สาย