“มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย” ประจำปี 2565 ปลุกจิตสำนึกคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การแถลงข่าว มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สำหรับมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายสำนักงานเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรม และบริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย ได้กำหนดจัดงานขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนของกลุ่มชาติติพันธ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของชาติพันธุ์ ธำรงไว้เป็นอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนให้ชาวจังหวัดเชียงรายปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ New Normal มหกรรมกีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม และได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยรวบรวมตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชีวิตแต่ละชาติพันธุ์มาถ่ายทอดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริม จากกีฬาพื้นบ้านสู่ความเป็นสากล

สำหรับงานมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และวันที่ 30 เมษายน ณ ลานกิจกรรมสิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยมีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านร่วมทำการแข่งขันเช่น ฟุตบอล เซปักตะกร้อ กลิ้งครก ยิงหน้าไม้ ฟอร์มูล่าม้ง และอื่นๆ อีก จำนวน 13 ชนิด โดยมีชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 17 ชาติพันธุ์ จำนวนกว่า 1,000 คน

ผู้สนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fan page : มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
ททท.เชิญร่วมแข่งขัน Chiang Rai Marathon 2022 
กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนกรกฎาคม 2565
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย