สนง.วัฒธรรมเชียงราย เชิญเที่ยวชุมชน สุดสายยายกอง มองบ้านเมืองรวง แอ่วข่วงคุณธรรม

จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “เปิดบ้านคุณธรรม” (แบบ Hybrid Online) ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงราย) วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตําบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Street Art ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
“ปั่นยลศิลป์@เมืองรวง” เชิญเที่ยวชม “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง” ของศิลปินร่วมสมัยเชียงราย วันที่ 27-29 พ.ค. นี้
เชิญเที่ยว ชม ชิม ช็อป ใช้ ถนนวัฒนธรรม “สุดสาย ยายกอง” บ้านเมืองรวง ทุกเช้าวันเสาร์
สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา
วัฒนธรรมเชียงราย-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่