เชิญเที่ยว ชม ชิม ช็อป ใช้ ถนนวัฒนธรรม “สุดสาย ยายกอง” บ้านเมืองรวง ทุกเช้าวันเสาร์

จังหวัดเชียงราย เชิญชวนมาเที่ยวชุมชน ยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง” ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับถนนวัฒนธรรม “สุดสาย ยายกอง” ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเมืองรวง

ทุกเช้าวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน นำมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

สุดสาย = สุดถนน
ยาย = เรียง
กอง = ถนน/ซอย

“มาแล้วบ่หลงใหล บ่ใช่เมืองรวง” มาแล้วต้องตามมาซื้อ ตามมาช็อป ตอน 1

  • ตาม “จิ๊นส้มเสวย”
  • ตาม “น้ำพริกตาแดง”
  • ตาม “เครื่องประดับชาติพันธุ์อาข่า”
  • ตาม “ข้าวปุกงา”
  • ตาม “ผ้าด้นมือ”

สนใจติดต่อ
สมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง 082-766-9765
นฤทัย ทักษิณ ประธานกลุ่มโฮมเสตย์บ้านเมืองรวง 081-917-3130

เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันพรุ่งนี้ | 25 พ.ย.65 – มีงานถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” ไปเที่ยวกันได้ค่ะ
ปฏิทินท่องเที่ยวสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9
ทุกวันพุธ “กาดแลงหล่ายต้า” ..อันซีนคลองแม่ต๋ำ พะเยา
เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 9
เตรียมเปิด “กาดฮิมน้ำกก” เริ่มศุกร์นี้ มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 130 ร้านค้า
#กาดฮิมน้ำกก “Rimkok Culture Market” ทุกเย็นวันศุกร์ .. เริ่ม 18 พ.ย.65 นี้