รับฟรี!! กล้าไม้ ครบรอบ 43 ปีเซ็นทรัลพัฒนา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้าฟรี ! พันธุ์กล้าไม้ที่แจก อาทิ เหลืองเชียงราย, มะขามป้อม, มะขาม, และต้นลูกหว้า

เริ่มแจกวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 (จนกว่าของจะหมด) ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. บริเวณ ชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 43 ปีเซ็นทรัลพัฒนา และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้าทั่วประเทศกว่า 43,000 กล้า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาทำความรู้จักความหมายสีรุ้งของเหล่า LGBTQIAN+ | เทศกาล Pride Month 2024
แจกกล้าไม้ฟรี! ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย 
เซ็นทรัลเชียงราย ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 ประจำปี 2567 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”
2 ป่านันทนาการ จ.เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ใครมีพื้นที่ว่าง ไปรับต้นไม้ฟรี ช่วยกันปลูกป่าลดโลกร้อนกัน รับที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา