แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ (1 อัน/คน/ปี) “สิทธิประโยชน์บัตรทอง”

แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ (1 อัน/คน/ปี) สิทธิประโยชน์บัตรทอง

แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ (1 อัน/คน/ปี) “สิทธิประโยชน์บัตรทอง”

คัดกรองสายตา

– เน้นเด็ก ป.1 ทุกคน

เด็กอนุบาล 1-3 / ป. 2-6 (หากครูสงสัยเด็กมีสายตาผิดปกติ ให้ตรวจคัดกรองได้)

แนวทางรับบริการ

1.) คัดกรองเชิงรุกในโรงเรียน

1. ครูร่วมคัดกรองสายตาเด็ก – ค้นหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ

2. จนท. รพ.สต./หน่วยปฐมภูมิ/โรงพยาบาลอำเภอ – คัดกรองเด็กที่มีสายตาผิดปกติซ้ำ (VA<20/40)

3. จักษุแพทย์ – ตรวจวินิจฉัยยืนยัน วัดค่าสายตา สั่งตัดแว่น

4. จักษุคลินิก/ร้านแว่นตา – ตัดแว่นตาตามสั่ง

2.)หากผู้ปกครองสงสัยลูกหลานสายตาผิดปกติ

1. พาเด็กไปรับการตรวจสายตา ที่ รพ.สต./หน่วยปฐมภูมิ/ โรงพยาบาลอำเภอ (หากคัดกรองสายตาผิดปกติ ส่งต่อพบจักษแพทย์)

2. จักษุแพทย์ตรวจวินิจฉัย – ต้องใช้แว่นตา สั่งตัดแว่น

3. จักษุคลินิก/ร้านแว่นตา – ตัดแว่นตามสั่ง

* จักษุแพทย์ติดตามการใช้แว่นเมื่อครบ 6 เดือน …ระหว่างนี้ขอความร่วมมือครูและผู้ปกครอง ติดตามการใช้แว่นตาของเด็ก

* อปท. สนับสนุนค่าเดินทาง (งบ กปท./อปท.) พาเด็กพบจักษุแพทย์

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 053 910 300

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สธ.เชียงราย เชิญชวนชาวเชียงรายร่วมลงทะเบียน ”บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่“ ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้
เชียงรายพร้อมแล้ว ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
“กองทัพอากาศ” โชว์ขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน
16 ก.พ.67 นี้ | เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ของกองทัพอากาศ “ฝูงบิน 416” ณ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย
เชียงรายปราบหนักร้านกระท่อมเถื่อน พบเยาวชนเกือบ100คนนั่งจิบ พี้กัญชายันตี1 มีเด็กหญิง12ขวบอยู่ด้วย
สถานการณ์ “โรคไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงราย ในปี 2566 และข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก