เชียงรายพร้อมแล้ว ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่

พร้อมแล้วสำหรับชาวเชียงราย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 3 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567

มีบัตรประชาชน มีหมอพร้อม เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน , คลินิก , ร้านยา , ร้านแล็ป ที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053 910 300
https://www.facebook.com/photo?fbid=786669270161825&set=a.453230363505719

#30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว #หมอพร้อม