ภาพบรรยากาศ “มหกรรมกีฬาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566

วันที่ 30 ก.ค.66 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

งานมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย เป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงราย เครือข่ายชาติพันธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของกรุงชาวไทยภูเขาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ก้าวต่อไปในอนาคต และยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานเข้ากี่ เข้ากับกีฬาได้อย่างสวยงาม

ทั้งนี้ภายในงาน ได้จัดขบวนพาเหรด นักกีฬาแต่ละอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เดินเข้าสู่สนาม โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล กลิ้งครก ขว้างลูกข่างชัก กะเย่อ ยิงหน้าไม้ เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง