กว่าดอยตุงจะสวยงามได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี (21 มีนาคม วันป่าไม้โลก)

กว่าดอยตุงจะสวยงามได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี (21 มีนาคม วันป่าไม้โลก)

กว่าดอยตุงจะสวยงามได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี แต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นภูเขาหัวโล้นและแห้งแล้ง ชาวบ้านแผ้วถางป่าและปลูกฝิ่นเพื่อเป็นรายได้ในการดำรงชีวิต

ก่อนปี พ.ศ. 2531 ในโครงการมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 28 ต่อมามีการส่งเสริมการปลูกป่าหลายครั้ง จนพื้นที่ป่ากลายเป็นประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเสริมเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นหลากหลายชนิด เช่น สนสามใบ สัก กำลังเสือโคร่ง ซ้อ เสี้ยว ไผ่ หว้า เป็นต้น

กว่าดอยตุงจะสวยงามได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี (21 มีนาคม วันป่าไม้โลก)

ปัจจุบันมีการจัดสรรการใช้พื้นที่ป่าเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม มีโซนป่าอนุรักษ์ที่แยกกับโซนป่าใช้สอยอย่างชัดเจน ชาวบ้านสามารถหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้จากพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น มีโซนป่าเศรษฐกิจซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ป่า อันเป็นหนึ่งในรายได้สำคัญของชุมชนโดยที่ยังคงพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าอีกหลากหลาย เช่น กิจกรรมทำแนวกันไฟ หรือการทำฝายอนุรักษ์ เป็นต้น

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก
#ดอยตุง #DoiTung #วันป่าไม้โลก #WorldForestryDay

ข้อมูลจาก เพจ DoiTung Club https://www.facebook.com/DoiTungClub

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
เริ่มแล้ว!! เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 10
พาไปรู้จักดอกไม้ประจำฤดูหนาวทั้ง 7 ชนิด ในสวนแม่ฟ้าหลวง Design ใหม่! เริ่ม 1 ธ.ค.นี้
พาไปชม 10 ทีเด็ด กินได้ ช้อปได้ ชมได้ ถ่ายรูปก็สวย แถมยังช่วยดูแลโลกด้วย ที่ “เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10”
คอกาแฟ ไปเที่ยวชม ชิมกาแฟกันได้ที่งาน “เหน่น แวด เหนือ” 6 – 7 พ.ค.นี้ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ไฟป่าดอยตุงสงบเช้ามืด ชาวบ้านชี้หนักสุดรอบ 20 ปี ป่าวอด 200 ไร่