เรียนฟรี !! หลักสูตร “ตัดผมชาย”

#เรียนตัดผมชาย | เปิดรับสมัครแล้ว!!

🚩เรียนฟรี !! หลักสูตร การตัดผมชาย ระยะเวลา 1 เดือน

(รับ 20 คน) รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ย. 2566

รายงานตัวพร้อมเรียน วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2566

👉👉 สมัครได้ที่ https://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-723950 ต่อ 19 , 081-9616676
Line ID : @304xuamz