อบรมฟรี! “SHA” รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ 66

อบรมฟรี กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (NEW NORMAL TOURISM SERVICES)”

จัดอบรม วันที่ 2-3 มีนาคม 2566
สถานที่ : โรงแรม มาโยรีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการประเภทยานพาหนะ
  • ผู้ประกอบการประเภทบริษัทนำเที่ยว
  • ผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร
  • ผู้ประกอบการรถเช่า

หลักสูตรและกิจกรรมหลัก

  • ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • การลงทะเบียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน SHA

ฟรี!!!

  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย โทร.052-029211

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รวมรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA , SHA+ จังหวัดเชียงราย 603 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบัน หลักสูตร 3 เดือน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ เชียงราย เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
Tea & Coffee Festival 2023 เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ
ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ (หลักสูตรบริบาล 6 เดือน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น