จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดเชียงราย (วาระพิเศษ)

วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดเชียงราย (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ซึ่งมีทั้งหมด 7 จุดได้แก่

  1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนดอก ต.เวียง อ.เชียงแสน
  2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ
  3. ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 3 (ท่าผาถ่าน) ต.เวียง อ.เชียงของ
  4. ท่าเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ
  5. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
  6. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
  7. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง

ซึ่งเห็นชอบให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – ลาวอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร ควบคุมการเข้า – ออก ของบุคคลและสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพิ่มมาตรการในการควบคุมโรคโควิด 19 และปัญหาความมั่นคงอื่นๆอีกด้วย

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน จังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว ได้มีการประสานเพื่อเตรียมการประชุมหารือถึงความพร้อม ในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ซึ่งกำหนดการประชุมหารือ ณ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยจังหวัดเชียงรายได้เสนอให้แขวงบ่อแก้ว พิจารณาเปิดจุดตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 จุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”
เชียงราย พร้อมรับการเดินทางข้ามแดน ไทย – สปป.ลาว กำหนดวันเปิดด่าน 18 พ.ค.นี้
ผู้ว่าฯ เชียงรายเคาะแล้ว! วันเปิดด่านฯ เมียนมา-ลาว ไม่มีจำกัดคนเข้าออก
เร่งเจรจาหารือ เปิดด่านพรมแดนถาวร เเม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สะพาน 1
ภาครัฐ และเอกชน เชียงราย หารือผลักดันเปิดด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน หลังซบเซา กว่า 2 ปี