เชียงราย พร้อมรับการเดินทางข้ามแดน ไทย – สปป.ลาว กำหนดวันเปิดด่าน 18 พ.ค.นี้

วันที่ 17 พ.ค.2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิด 4 จุดผ่านแดนถาวร ไทย – ลาว ให้บุคคลเดินทางเข้า – ออก จังหวัดเชียงราย หลังศบค.มท มีคำสั่งผ่อนคลายมาตราการโควิด – 19 โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเวียงแก่น ตรวจคนเข้าเมือง นายด่านศุลกากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวร

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ เดินทางประชุมร่วมกับ ท่านจอมสี รัตตะนะบัน ประธานสภาผู้แทนประชาชน แขวงบ่อแก้ว และท่านเขื่อนเพ็ด วงจัน รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อม คณะผู้บริหารแขวงบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมที่ว่าการแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จากการประชุม จังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว พร้อมเปิดจุดแดนถาวร 4 จุด ประกอบด้วย 1.จุดแดนถาวร (ท่าเรือบั๊ก) ต.เวียง อ.เชียงของ 2.จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) 3.จุดแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก) ต.เวียง อ.เชียงแสน 4.จุดผ่านแดนถาวร (เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน) ต.เวียง อ.เชียงแสน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้หารือที่ประชุม เกี่ยวการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 6 จุด อาทิเช่น จุดผ่อนปรนต้นผึ้ง ต.เวียง อ.เชียงแสน และจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากจุดผ่อนปรนดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากด่านชายแดนถาวร ซึ่งแขวงบ่อแก้ว จะเร่งดำเนินกับทางส่วนกลาง คาดว่าน่าจะเปิดจุดผ่อนปรนได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม การเปิดให้มีการเดินทางผ่านจุดข้ามแดนถาวรให้ประชาชนสามารถเดินทางข้าม เข้า – ออก ได้อย่างสะดวก แต่ก็ยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ตามที่ ศบค. กำหนด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทั้งสามเข็ม ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT – PCR ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ ให้ยืนยันผลตรวจ RT – PCR ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากพบว่าผลเป็นบวกให้เข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 – 7 วัน หากเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย สามารถเข้าพักสถานกักกันที่ราชการจัดให้ ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องรับผิดชอบค้าใช้จ่ายเอง รวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น Thailand Pass ด้วย ซึ่งช่วงเวลาการเดินทางเข้าออกด่านทั้ง 4 จุด ให้เป็นไปตามที่กฏหมายของทั้ง 2 ประเทศกำหนด

โอกาสนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงราย ได้ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านจอมสี รัตตะนะบัน ประธานสภาผู้แทนประชาชน แขวงบ่อแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้ว บริเวณหน้าด่านพรมแดน ลาว – ไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความพร้อมและความร่วมมือในการเปิดด่านร่วมกันอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ภายหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น
5 ม.ค.นี้ | ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรด “LIQUID PAPER” หนึ่งในผลงาน Thailand Biennale ,Chiang Rai 2023
7 สวนดอกไม้เชียงราย สวย บรรยากาศดี มุมถ่ายรูปเพียบ!
30 ธ.ค. | เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ เปิดตัวต้นคริสต์มาสสไตล์ล้านนา ยกระดับงานหัตถกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ สู่ความเป็นงานอาร์ตระดับอินเตอร์
งานชาติพันธ์ุสี่แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566