ปภ.เชียงรายฝึกซ้อมแผน กรณีประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

เมื่อวันที่ (22 กรกฎาคม 2565) นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น พร้อมยุทโธปกรณ์ จัดรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอพยพผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ที่บริเวณบ้านลิไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการสมมุติหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าใหลหลากดินโคลนถล่ม มีพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้างจึงต้องมีการเข้าทำการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สัพกำลัง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ทุกกรณี โดยมี นายณรงค์ อินโส ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการศูนย์พักพิง และต่อจากนั้นจะเป็นการเป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจำลองสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในพื้นที่บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)

และช่วงบ่ายมีการซ้อมการอพยพจากจุดเกิดภัยสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีหน่วยงานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เข้าร่วมฝึกจำนวน 30 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมฝึกจำนวน 60 คน

นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ในนามหน่วยงานดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ทดสอบระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด / อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมต.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย
เชียงราย จัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย” ช่วยฟื้นฟูกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์และพื้นผิวทางลอดอุโมงค์ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย