ปภ.เชียงรายฝึกซ้อมแผน กรณีประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

เมื่อวันที่ (22 กรกฎาคม 2565) นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น พร้อมยุทโธปกรณ์ จัดรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอพยพผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ที่บริเวณบ้านลิไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการสมมุติหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าใหลหลากดินโคลนถล่ม มีพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้างจึงต้องมีการเข้าทำการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สัพกำลัง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ทุกกรณี โดยมี นายณรงค์ อินโส ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการศูนย์พักพิง และต่อจากนั้นจะเป็นการเป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจำลองสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในพื้นที่บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)

และช่วงบ่ายมีการซ้อมการอพยพจากจุดเกิดภัยสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีหน่วยงานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เข้าร่วมฝึกจำนวน 30 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมฝึกจำนวน 60 คน

นายเตวิฎ สกุลสมณเดโช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ในนามหน่วยงานดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ทดสอบระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด / อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
รองนายกฯ “อนุทิน” เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 และมอบนโยบายการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย
อุตุนิยมวิทยา เตือน!! ทุกภาคของไทย รับมือฝนตกหนัก 20-22 ส.ค. 65
ผู้ว่าฯ เชียงราย นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ล้างโคลน จากน้ำท่วมที่ อ.แม่สาย