จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมปันน้ำใจสู่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม

(วันที่ 5 กันยายน 2565 )ณ เรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด และกิจกรรมปันน้ำใจสู่ผู้ต้องขังหญิง โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม


โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย และสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องด้วยปี 2565 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ส่วนกิจกรรมปันน้ำใจสู่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเพจอีจัน ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ต้องขังหญิง อาทิเช่น ชุดชั้นใน กางเกงชั้นใน ผ้าอนามัย และหน้ากากอนามัย ตลอดจนมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคให้กับบุตรผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในเรือนจำแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในการเตรียมความพร้อมในการคืนคนดีสู่สังคม ภายหลังการพ้นโทษ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในช่วงของชีวิตทุกคนย่อมเคยผิดพลาดได้ ซึ่งมีความผิดที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าจะทำความผิดซ้ำหรือไม่ และเมื่อพลาดแล้วรู้ตัวก็สามารถกลับใจได้ ซึ่งต้องให้กำลังใจในการใช้ชีวิต ซึ่งต้องมีการคิดทบทวนเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมา กับสิ่งที่ได้ทำลงไปทั้งดีและไม่ดี โดยไม่ให้กลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีอีก เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับในเรือนจำ นำไปใช้เมื่อพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตภายนอกก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิง และทิ้งท้ายว่า เมื่อกลับออกไปใช้ชีวิตภายนอกแล้วจะเป็นคนดีของสังคม ซึ่งสังคมพร้อมที่จะให้โอกาสกับทุกคนเสมอ ปัจจุบัน เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย มีผู้ต้องขัง รวม 4225 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 3,423 คน และผู้ต้องขังหญิง 708 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
รองนายกฯ “อนุทิน” เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 และมอบนโยบายการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย