เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย

ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761ปี เมืองเชียงราย

วันนี้ 22 มกราคม 2566 ที่บริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนช่างฟ้อนจาก 18 อำเภอ และชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมอย่างคึกคัก ในพิธีซักซ้อมเสมือนจริง ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 ปีเมืองเชียงราย

ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761ปี เมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เตรียมดำเนินการจัดการแสดง “ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เพื่อบวงสรวงพญามังรายมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 พร้อมเป็นการสืบสาน ถ่ายทอด อนุรักษ์ศิลปะการแสดง ให้คงอัตลักษณ์ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยปี 2566 ครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี และเพื่อให้เป็นกิจกรรมล้านนาต่อเนื่องทุกปี โดยให้ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมกันฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ในวันพิธีบวงสรวง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) กำหนดให้มีการฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย จำนวนผู้ร่วมฟ้อนไม่น้อยกว่า 761 คน (ตรงกับจำนวนปีครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี)

ภายในพิธีซักซ้อมเสมือนจริงมีแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน- ช่างฟ้อน) เป็นผู้ฟ้อนนำช่างฟ้อนที่มาร่วมซักซ้อม ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนช่างฟ้อนทั้ง 18 อำเภอ น้องนักเรียนนักศึกษา และชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 761 คน ซึ่งการซักซ้อมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม

ทั้งนี้งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งหมด 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภายในงาน

  • มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเชียงราย
  • การแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง
  • การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
  • การจัดนิทรรศการและการออกร้านทั้ง 18 อำเภอ
  • การออกรางวัลกาชาด เพื่อจัดหารายได้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย..ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
26-27 ม.ค.นี้ | เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย