จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี พ.ศ.2565

24 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกัน แก้ไขปัญหาปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 โดยมีนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายณรงค์ อินโส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย พันเอกยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กลางเดือนตุลาคมซึ่งในช่วงฤดูฝน ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี อีกทั้งในช่วงฤดูฝนมีคาดการณ์ว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 2 ลูก ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ในช่วงดังกล่าวจะมีฝนตกชุกหนาแน่น ซึ่งมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศไทย อาจส่งผลให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ภัยจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นมีการเตือนล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ก็จะไม่เกิดการสูญเสียตามมา ดังนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย และดินถล่มเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงภาคภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถในครั้งนี้อีกด้วย

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงราย น้ำคำแม่จันเซาะคันดินน้ำทะลักเข้าท่วม 30 หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่ อ.พาน สลดจมน้ำดับ 2 ราย
7-11 มิ.ย.นี้ | เตือนพื้นที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ระวังน้ำป่าไหลหลาก ท่วมขัง ฟ้าฝนกันโชกแรง
เตือนภัยภาคเหนือ!! อากาศแปรปรวนระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.2566 #อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาฯ
แผนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย “พายุโนรู” ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.65
จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ 4 – 10 กันยายน 2565
5​-9 ก.ย.​65​ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน