วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เข้าฟรี !! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดให้

วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี

เข้าฟรี !!!! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

*สำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ

//เพจสำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand