ค้นหา: สวนรุขชาติดอยช้างมูบ

หอแห่งแรงบันดาลใจ เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวหนึ่ง ณ ดอยตุง

12 พ.ย. 2021
หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นนิทรรศการแบบสื่อผสมผสาน เล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน จนส่งผลถึงคนทั้งแผ่นดิน เกิดแรงบันดาลใจจากการทรงงาน และพระราชดำริต่างๆ ได้รับการออกแบบโดย ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีจุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที